Hírek

2014.07.08.
2014.07.07.
2014.07.07.
A munkavédelmi hatóság 2014. évi ellenőrzési terve

A munkavédelmi hatóság 2014. évi ellenőrzési terve [pdf]

Az OMMF munkavédelmi ellenőrzési tervéből minden munkáltató tájékozódhat a 2014. évi ellenőrzési tervről, valamint arról, hogy az ellenőrzéskor minek kell megfelelnie.

2014.07.05.
Szeretne tűzvédelmi szakvizsga oktatásszervező lenni ?

Szeretne tűzvédelmi szakvizsga oktatásszervező lenni ?

Ha szeretne tűzvédelmi szakvizsga oktatásszervező lenni, nálunk megvásárolhatja

2014.04.07.
Emlékeztető az Érintésvédelmi Munkabizottság 201 4 . április 2 - i üléséről

Emlékeztető az Érintésvédelmi Munkabizottság 201 4 . április 2 - i üléséről [pdf]

Az Érintésvédelmi Munkabizottság 270. ülésén dr. Novothny Ferenc vezetésével az egyesülethez

Üzenőfal

Munkavédelem

Mielőtt a szaktevékenység részletes ismertetését megtenném, pár mondatban összefoglalnám - egyszerűen - miről is szól a munkavédelem.
A munkavédelem az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeinek a szabályozása. Ez a szabályozás az a szaktevékenység amit el tudunk látni. A munkavédelem egy preventív szolgáltatás, ami a balesetek, veszélyhelyzetek, kockázatok megelőzésére szolgál. Erre nem csak azért van szükség hogy a mindenki által jól ismert OMMF felügyelői az ellenőrzéskor ne találjanak szabálytalanságot, ne sújtsa a vállalkozást bírság, ezzel együtt ne zárják ki pályázatokból a vállalkozást, vállalkozót. Minden munkavállalót hazavárnak, mindenki szeret nyugodtan aludni, tudva hogy egy olyan szolgáltatást bíz meg a munkavédelmi szaktevékenység ellátásával, akik nem csak becsülettel látják el a feladatot és jól képviselik a megbízóikat, de a munkavédelmi technikus képzőben oktatóként is dolgoznak. Nem csupán elméleti segítséget nyújtunk, igény esetén a hatósági ellenőrzésen részt veszünk megbízónk érdekét képviselve.
Munkavédelmi Szaktevékenység
Szolgáltatásunkban teljes körű munkavédelmi szaktevékenységet végzünk, az ezzel kapcsolatos vizsgálatok, kockázatértékelés, munkavédelmi koordinátori feladatok és egyéb munkabiztonsági szaktevékenységek elvégzésével.

Az üzemeltető munkáltató a veszélyes létesítmény, munkahely, munkaeszköz, technológia üzemeltetését írásban elrendeli (a továbbiakban: munka-védelmi üzembe helyezés). A munkavédelmi üzembe helyezés feltétele a munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat. E vizsgálat célja annak megállapítása, hogy a létesítmény, a munkahely, a munkaeszköz, a technológia megfelel az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéshez szükséges tárgyi, személyi, szervezési, munkakörnyezeti feltételeknek, illetőleg teljesíti a 18. § (1) bekezdése szerinti követelményeket. A vizsgálat elvégzése munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenységnek minősül.

A munkáltatónak oktatás keretében gondoskodnia kell arról, hogy a munkavállaló:

    a) munkába álláskor,
    b) munkahely vagy munkakör megváltozásakor, valamint az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek változásakor,
    c) munkaeszköz átalakításakor vagy új munkaeszköz üzembe helyezésekor,
    d) új technológia bevezetésekor
elsajátítsa és a foglalkoztatás teljes időtartama alatt rendelkezzen az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés elméleti és gyakorlati ismereteivel, megismerje a szükséges szabályokat, utasításokat és információkat. Az oktatást rendes munkaidőben kell megtartani, és szükség esetén időszakonként – a megváltozott vagy új kockázatokat, megelőzési intézkedéseket is figyelembe véve – meg kell ismételni. Az oktatás elvégzését a tematika megjelölésével és a résztvevők aláírásával ellátva írásban kell rögzíteni.

A vonatkozó előírás szerint meghatározott tevékenységet folytató és veszélyességi osztályba sorolt munkáltató a megállapított munkavállalói létszámhoz és képesítési feltételekhez igazodóan köteles a tevékenységhez elegendő létszámot és időt biztosítva, de legalább az előírt időtartamokra munkavédelmi (munkabiztonsági) szakképesítéssel rendelkező elegendő, de legalább az előírt létszámú szakembert foglalkoztatni, akinek feladata az alábbiak::

    a) a munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat elvégzése;
    b) az időszakos biztonsági felülvizsgálat elvégzése;
    c) közreműködés a munkahely, egyéni védőeszköz, munkaeszköz, technológia soron kívüli ellenőrzésében;
    d) közreműködés mentési terv készítésében;
    e) a megelőzési stratégia munkabiztonsági tartalmának kidolgozása
    f) közreműködés a kockázatértékelés elvégzésében, a munkavédelmi oktatásban;
    g) az egyéni védőeszköz juttatása belső rendjének meghatározása;
    h) a munkabalesetek kivizsgálása;
    i) a külön jogszabályban munkabiztonsági szaktevékenységnek minősített feladatok ellátásában részvétel, továbbá a munkaegészségügyi feladatok teljesítésében szükség szerinti közreműködés.

A munkáltatónak a munkaképtelenséggel járó munkabalesetet haladéktalanul ki kell vizsgálnia, és a kivizsgálás eredményét munkabaleseti jegyzőkönyvben kell rögzítenie. A munkaképtelenséget nem eredményező munkabaleset körülményeit is tisztázni kell, és annak eredményét nyilvántartásba kell venni.

Az építéssel kapcsolatosan minden folyamatnál (tervezés, kivitelezés) a tevékenységhez koordinátort kell igénybe venni (foglalkoztatni vagy megbízni), ami munkabiztonsági szaktevékenység.


A fenti kötelező eljárást végezzük el a megrendelők elvárása és a törvényi előírás szerint.

OKJ Bizonyítvány törzslapszáma: 73/2002

„A haladás a kezdetleges
megoldásoktól a bonyolultakon át
az egyszerűkig vezető út.”

Kurt Biedenkopf

 
Bejelentkezés
 
Copyright © POLIGON KFT.